ارزیابی مالی و اقتصادی تسهیلات

امروزه یکی از مهم ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان تأمین مالی و جذب سرمایه و تسهیلات مختلف برای توسعه کسب و کار است. از طرفی نهادهای مالی نیز با توجه به تعداد بسیار بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات و همینطور ریسک ناشی از شکست طرح ها و مشکلات ناشی از بازپرداخت، نیاز به کارگزاران و کارشناسان توانمند جهت ارزیابی های دقیق فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و شرکت ها دارند تا بر روی طرح های با بیشترین شانس موفقیت سرمایه گذاری و یا از آن ها حمایت کنند.
شرکت گیتی سپند خرم با سابقه همکاری در زمینه ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با بسیاری از نهادهای مالی همچون بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری و همینطور سازمان های حامی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با استفاده از کارشناسان با سابقه در این حوزه به ارائه خدمات تخصصی می پردازد.
اعتبارسنجی شرکت ها، مطالعه بازار و محاسبه شاخص های اقتصادی و سود آوری طرح ها، ارزیابی صورت های مالی و تخمین صورت های آتی و ارزیابی ریسک های مختلف طرح بخشی از بخش هایی است که در خدمات گیتی سپند به عنوان کارگزار ارزیابی مالی و اقتصادی نهادهای مالی و سازمان های حامی به آن پرداخته می شود.

فهرست