برگزاری رویداد

رویدادها با اهداف و موضوعات مختلف همچون توسعه بازار، حل نیازهای فناورانه، توسعه منابع انسانی، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری، جذب و پرورش ایده و…. در دو نوع مجازی و حضوری برگزار می شود.
ما در مجموعه گیتی سپند و به پشتوانه شبکه ای گسترده و توانمند از ارکان مختلف زیست بوم کارآفرینی و شناخت بالا از نیازهای حلقه های مختلف این زیست بوم، سابقه برگزاری موفق رویدادهای مختلف در زمینه های متنوع را در کارنامه داریم.
برای مثال می توان به طراحی و اجرای اولین رویداد ملی استارپوزال(هم اکنون سومین دوره از این رویداد بزرگ تحت عنوان کارآفرین دانشگاهی در حال برگزاری است)، طراحی و اجرای پنجمین رویداد بین المللی ایسا و طراحی و اجرای رویداد استارتاپی ایدانه اشاره کرد که هریک با اهداف و خروجی های متنوع با موفقیت به اجرا رسیده است.
مهم ترین هدف ما در برگزاری رویداد ها، رفع نیازهای مختلف از طریق ایجاد ارتباط و اتصال ارکان مختلف است. حل نیاز و چالش صنعت با ارتباط صنایع بزرگ با شرکت های دانش بنیان و دانشمندان، حل مشکل تامین مالی از طریق ارتباط شرکت ها و سرمایه گذاران و حل مشکلات بازاریابی، فروش و صادرات از طریق آموزش و ایجاد ارتباط میان شرکت ها با مشتریان هدف و واسطه‌های صادراتی تنها بخشی از این اهداف و ارتباطات موثر است.
اگر شرکت علاقمند به حل نیازهای فناورانه هستید و یا چالش و نیاز فناورانه ای دارید که با کمک شرکت های فناور دیگر قابل حل است توصیه میکنیم به صورت ویژه بخش به هم رسانی و نیازهای فناورانه سایت ما را نیز دنبال کنید.

فهرست