عارضه یابی

مشکل بسیاری از شرکت های دانش بنیان، علی الخصوص در ایران این است که اغلب، موسسین این شرکت ها افراد فنی و فاقد دانش مدیریتی کافی هستند و به همین دلیل پی به اهمیت بسیاری از موارد همچون عارضه یابی نمی برند. اهمیت عارضه یابی بیشتر از این منظر است که نقطه شروع هرگونه اقدام اصلاحی است. اغلب مشکلات و عوارض با کمترین تفاوت در بسیاری از شرکت ها تکرار می شود ولی در اکثر موارد افراد و شرکت ها به دلیل دانش ناکافی این مشکلات را منحصر به خود و در نتیجه غیرقابل تصور می دانند. برای مثال تله بنیانگذار یکی از پر تکرار ترین عوارض در سازمان ها است که با اقدام مناسب قابل پیشگیری حل است ولی بسیاری از شرکت ها بدون اینکه حتی نام این عارضه را شنیده باشند متلاشی می شوند. به همین دلیل معمولا توصیه می شود عارضه یابی توسط فردی با دانش و خارج از مجموعه صورت پذیرد تا بدون پیش زمینه ذهنی از سازمان مورد عارضه یابی و با آگاهی کامل از مشکلات و عوارض رایج در بازه های زمانی مختلف از طول عمر سازمان های مختلف، به خوبی مشکلات را شناسایی و تاثیر پذیری از هر یک را بررسی و راهکارهای مناسب ارایه کنند‌.
مزیت گیتی سپند در ارایه این خدمت، استفاده از کارشناسانی است که خود با تمام وجود اغلب این عوارض و مشکلات را در کسب و کار خود تجربه کرده و با موفقیت از آن گذر کرده اند.
اگر شما هم شرکت دانش بنیانی هستید که متوجه شده اید سازمان شما نیاز به عارضه یابی دارد، می توانید برای شروع کار از طریق سامانه https://bizservices.ir و انتخاب مشاوره عارضه یابی و انتخاب کارگزاری گیتی سپند، با حمایت معاونت علمی از مشاوره رایگان مشاوران ما استفاده نمایید.

فهرست