ویدئو وبینارهای آموزشی مرکز توانمندسازی:

وبینار آموزشی حقوق و دستمزد و قوانین آمره

وبینار آموزشی بازاریابی در عصر کرونا