تیم ما

مسعود صدری

مدیر واحد مالی و اقتصادی تسهیلات

محسن صدری

مدیر واحد نظارت و ارزیابی دانش بنیان

میلاد صدری

مدیر مرکز توانمندسازی

علی جلیلی

مدیر شتابدهنده اشراق گیتی و نیازهای فناورانه

فرید حیدری

مدیر واحد R&D

سارا فاضلی

مدیر واحدهای توسعه صادرات و برگزاری رویدادها

سعید کلانتری

مشاور دیجیتال مارکتینگ

پویا عزیزی

مدیر سایت، محتواسازی و رسانه

نرگس کلانتری

مدیر سئو

رسول کاشفی

مشاور جذب سرمایه و تأمین مالی

شادی برندک

مدیر تجاری سازی و عارضه یابی
فهرست