جشنواره ی ملی ایدانه

جشنواره ملی ایدانه

طراح و مجری جشنواره ملی ایدانه (طرح ملی شناسایی ایده های خلاقانه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و پارک علم و فناوری استان)

_ برگزاری همایش های انگیزشی و معرفی

_ برگزاری دوره های توانمند سازی

_ اطلاع رسانی و دبیرخانه دریافت طرح ها

_ داوری اولیه طرح های دریافتی

_ داوری نهایی رویداد و انتخاب تیم های برگزیده

_ تجاری سازی و حمایت از طرح های برگزیده

_ معرفی طرح های با قابلیت تجاری سازی به سرمایه گذار

رویداد بین المللی EISA
جشواره ی ملی استارپوزال
فهرست