رویداد بین المللی EISA

رویداد بین المللی EISA

همکاری با بنیاد مصطفی (متولی برگزاری جایزه مصطفی) و صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان تیم اجرایی پنجمین رویداد بین المللی  EISA

_ توسعه پلتفرم تخصصی به‌هم رسانی صنایع و متخصصین فعال جهان اسلام

_ مجری برگزاری پنجمین رویداد بین المللی EISA در زمینه سلامت و در راستای توسعه صادارت بین الملل

_ ارزیابی و داوری بیش از صد شرکت و صاحب دستاورد متقاضی شرکت در رویداد

رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی تجهیزات پزشکی، سلامت و داروسازی
جشنواره ی ملی ایدانه